Arbetsplatsanalys

Arbetsplatsanalys

Affärskritisk förståelse av den nya verkligheten.

Vår process

01

Djupintervju


Vi intervjuar dina medarbetare med en öppen intervjuteknik som gör att medarbetare kan beskriva sin situation fritt och med egna perspektiv.

02

Analys


Vårt expertteam analyserar intervjutranskripten och identifierar teman, känslopåslag och narrativ.

03

Insikter


Du får resultaten av intervjun i detalj. Den kommer att ge dig möjlighet att identifiera nyckelaspekter i er företagskultur och hjälper dig och ditt team att styra och driva verksamheten.

Vad Danji erbjuder

Arbetet ni gör med Danji gör att du kan identifiera hur medarbetare mår, vad de värdesätter samt var eventuella riskområden finns.

Danjis tränade intervjutekniker får medarbetaren att känna sig trygg och berätta obehindrat. Våra öppna ostrukturerade intervjuer gör att medarbetaren får berätta helt fritt utan styrning från någon agenda.

Språk- och beteendevetare analyserar samtalen utifrån ett flertal humanvetenskapliga, akademiskt förankrade teorier.

När Danji’s analytiker har tillräckligt med data för att göra en övergripande analys, struktureras materialet i en rapport med konkreta förslag på handlingsplan.

Primära frågeställningar som kommer att beröras under intervjun:

  • En beskrivning av nuvarande arbetsvardag, stressnivå och social interaktion
  • En kartläggning av känslopåslagen som t ex dåligt samvete, glädje, oro, är min kompetens fortfarande attraktiv, med mera
  • Medarbetarens upplevelse av att vara effektiv, bidragande och värdeskapande
  • Vilka förväntningar och tankar man har på jobb och kollegor
  • Vad medarbetarna värdesätter i sitt arbete, vilket ledarskap och vilken arbetsstruktur de söker
  • Vad som hindrar och möjliggör medarbetaren att snabbt anpassa sin arbetssituation
  • Vilka nya arbetssätt medarbetaren kan tänka sig fortsätta med eller vill avsluta vid förändrade omständigheter
  • Vad som skulle göra att de började fundera på att byta jobb

Projektförslag

Förberedande insikter

SEK19,500


Få en inital känsla för hur dina medarbetare mår med analys av ett begränsat antal initiala intervjuer. Arbetet leder till att du identifierar hur du bör gå vidare och ger indikation på områden som fungerar eller där utmaningar finns.
 

Djupt insiktsarbete

SEK59,500


Med underlag från ett mellanstort segment av handplockade medarbetare får du djup insikt i hur din organisation fungerar och mår. I arbetet identifierar nyckelområden som bör prioriteras och identifierar faktorer som kommer att vara viktiga för medarbetarna framåt.

Detaljerat insiktsarbete

SEK175,000


Ett omfattande arbete under en månad som ger dig all information du behöver om var din organisation befinner sig. Arbetet omfattar alla delar av organisationen och avslutas med ett gemensamt prioriteringsarbete och aktivitsplanering.