Customer Storyboard

Customer Story Board

Danjis Customer Storyboard bygger på öppna djupintervjuer genomförda av specialiserade samtalstekniker​. Tillsammans med er identifierar vi rätt kundsegment med mest potential​.

Kvalificerade beteendevetare, antropologer, och språk- och socialvetare analyserar materialet som ligger till grund för er Customer Storyboard. Här struktureras och prioriteras vilka beteenden, känslopåslag, drivkrafter och tankar hos kunderna som påverkar affären mest​.

Er visualiserade Customer Storyboard blir organisationens kundmanual för tydlig handlingskraft i både operativt och strategiskt arbete för att förlänga värdekedjan och stärka lojalitet​.

Danjis Customer Storyboard har varit avgörande för företag i frågor gällande bolagets ekonomi, strategi och varumärkesarbeten.