Employer Storyboard

Employer Storyboard

Danjis Employer Storyboard är en detaljerad beskrivning av en organisations kultur. Den ger dig detaljerade insikter om vad som driver anställda till vissa handlingar och beteenden, vilka formella och informella strukturer som finns, vilka incitamentsmodeller som finns och vilka nyckeltal som driver organisationshandling.

Employer Storyboards bygger på djup etnografisk data som samlats in av Danjis specialister genom kvalitativa djupintervjuer och observationer på plats.

Employer Storyboard Danji

Din Employer Storyboard gör att du kan förstå varför anställda prioriterar vissa aktiviteter framför andra, vad det är som gör att den dagliga verksamheten fungerar som den gör – och vad du kan göra åt det. Den hjälper dig att förstå hur du bättre kan stimulera organisationen till handling och vad du kan göra för att bygga en hållbar företagskultur för befintliga och framtida anställda.

Med din visualiserade Employer Storyboard får du en klar bild av vad det innebär att vara anställd i din organisation och vad som driver organisationen framåt. Det kommer att vara din manual för att skapa en dynamisk arbetsplats med hög medarbetarlojalitet, kundfokus och engagemang.