Kundupplevelse.

Vi vill hitta den perfekta lösningen för dig.

Gör kunden till centrum i er organisation.

Ledare inom kundupplevelse använder sig av kundens upplevelser för att strategiskt driva tillväxt och stärka resultat. Danji hjälper dig att skapa lyhördhet i organisationen genom att lyfta fram kundens perspektiv och hela kontext så att dina medarbetare instinktivt vet vad de ska prioritera för att stärka organisationen.

Customer Storyboard.

Förstå din kund på djupet med Danjis unika Customer Storyboard metod – skräddarsydda projekt som sträcker sig mellan 1-6 månader som kartlägger kunders beteenden, språk, drivkrafter och triggers.

NAR8.

Bygg en infrastruktur för kundfeedback med NAR8 – Med natural language processing använder Danji sig av den senaste AI teknologin för att hitta mönster i fritext och sortera kundfeedback in i relevanta kundresesteg och i aspekter. På så sätt får dina medarbetare alltid den feedback som är relevant för dem, direkt från kunden.

Vår metod.

För oss är det viktigt att stå på en vetenskaplig grund. Vi använder kvalitativa, forskningsbaserade metoder för att kartlägga beteende. Vår långa erfarenhet inom flertalet branscher gör att vi kan hjälpa dig att skapa hållbara, långsiktiga resultat.

Kundresa.

Kartlägg kundresan – Med primärdata från kunden som grund kartlägger vi kundresan tillsammans från kundbehov till återköp. Vi identifierar sanningens ögonblick och hittar flaskhalsar och innovationspotential.

Personas.

Gör kunden levande i er organisation. Skapa personas – ge medarbetare möjligheten att lära känna sina kunder genom detaljerade beskrivningar, skapade utifrån primärdata. 

Certifiering.

Certifiera ditt team i kundupplevelsens metod, praktik och strategi, helt online. Lär dig allt genom pedagogiska videklipp och testa dina kunskaper i vårt slutprov.

Lär dig mer om kundupplevelse. Prenumerera gratis på vårt innehåll.