Social Listening

Social Listening

Kunder har idag tillgång till information på ett sätt som aldrig förr, från betygsättning och recensioner till kommentarer på sociala medier. Det har aldrig varit så svårt att få överblick över vad som sägs var, eller varför. Danji ger dig kunskap och kontroll, genom insikter i hur folk pratar om dig i olika sociala kanaler och varför.

Danji’s analysteam är experter på att hitta mening i språk, inklusive det som sägs i sociala medier eller i dina fritextenkätsvar. Vi ger dig insikt i vad som sägs om din organisation online.

 

Vår erfarenhet visar att resultatet av effektiv social listening kan ge dig svar på frågor som du inte ens visste existerade. Med Danji kommer du att förstå vad dina kunder säger online så att du kan bli mer empatisk, förstående och relevant än någonsin.

Vårt team hjälper dig identifiera vilka källor som är relevanta, hanterar nedladdning och scraping av data och analys samt presentation av resultaten. Vi använder en kombination av artificiell intelligens och traditionell kvalitativ analys för att koda, kategorisera och analysera data.