Customer Storyboard

Förstå dina kunder bättre än någonsin.

1

Intervju

Danjis Customer Storyboard bygger på öppna djupintervjuer. Intervjuerna genomförs av specialiserade samtalstekniker​. Tillsammans med er identifierar vi rätt kundsegment med mest potential​.

2

Analys

Kvalificerade beteendevetare, antropologer, och språk- och socialvetare analyserar materialet som ligger till grund för din Customer Storyboard. Här struktureras och prioriteras vilka beteenden, känslopåslag, drivkrafter och tankar hos kunderna som påverkar affären mest​.

3

Insikt

Er visualiserade Customer Storyboard blir organisationens kundmanual för tydlig handlingskraft, både i operativt och strategiskt arbete för att förlänga värdekedjan och stärka lojalitet​.

Resurser

Några artiklar och poddavsnitt som kan hjälpa dig att få nöjdare kunder.

Hur IKEA’s produktdesigners får kundinsikter (ENGLISH)
Varför VOLVO tycker det är viktigt att lyssna på sina kunder

Customer Storyboard

Bolag undrar ofta hur de ska marknadsföra sitt varumärke, prata med sina kunder, eller utbilda sin personal för att öka omsättningen.

Det finns många lösningar, utbildningar, modeller, mallar, och metoder ute på marknaden idag som säger sig vara lösningen.

Den som vi på Danji vet fungerar bäst är oftast den mest grundläggande- att lära känna dina kunder bättre.

Vi har i över fyra år intervjuat, analyserat, och sammanställt information från kunder som dina. Vi har en spetskompetens i att förstå vad människor tycker, tänker, känner, och behöver för att få en riktigt bra upplevelse.

Vi följer en vetenskaplig metod som innefattar tre etapper, tillsammans skapar de vad vi kallar en Customer Storyboard. En kartläggning av din kundresa.

Vi hjälper dig att tolka informationen, och översätta de till handlingar som har historiskt för våra kunder ökat kundnöjdhet, minskat personalomsättning, och ökat lönsamheten.

Danjis Customer Storyboard har varit avgörande vårt företag i frågor gällande bolagets ekonomi, strategi och varumärkesarbeten. Vi skapar Customer storyboards för små, medel-, och stora företag. Nedan är ett urval av nöjda kunder som har anlitat oss:

Jag vill veta mer om customer storyboard