Den moderna Patienten

Patienter idag är handlingskraftiga och har möjlighet att välja på ett helt nytt sätt. De gör bedömningar och val under hela vårdresan som påverkar patientflödet, tillfredsställelse och till och med det medicinska utfallet.

Att förstå patientupplevelsen är en viktig del av att hantera dagens sjukvård och påverka patienter så att de kan göra de bästa möjliga valen för sin situation.

Danjis kompetens

Danji har unik kompetens att kartlägga hela patientupplevelsen ur patientens perspektiv och över organisationsstrukturer. Med vårt ramverk för kundupplevelsehantering hjälper vi dig att identifiera patientens preferenser och mål och koppla dem till beteende, drivkrafter och känslopåslag under hela patientresan.

Våra metoder kombinerar beteendevetenskap, lingvistik och sociologi tillsammans med AI baserad textanalys för att ge din organisation möjlighet att skapa bästa möjliga patientupplevelse.

Vår erfarenhet

Vårt arbete med patientupplevelse har bidragit till en kulturförändring inom en av svenskens mest trafikerade akutavdelningar, hjälpt till att omforma vårdsystemet för kroniskt sjuka patienter i västsverige och hjälpt digitala vårdgivare förstå hur man kan förstå attityder kring digital sjukvård för att utveckla sin verksamhet.