Social Listening

Få insikter om dina kunder som spelar roll

Vår process

01

Skrapa

Vårt team hjälper dig identifiera vilka källor som är relevanta, hanterar nedladdning och sköter skrapningen av data.

02

Sortera

Genom vårt AI verktyg sorterar vi den data som vi får tillgång till och förbereder den för vårt analysverktyg.

03

Analysera

Vårt AI tillsammans med beteendevetare analyserar texten. Vi tittar på sentiment, ordfrekvens, teman, och andra semantiska mönster. Vi letar efter samhällstrender, kundbeteende, och all viktigt information som påverkar dig och din organisation.

04

Presentera

Du får en rapport i slutet av varje analysperiod med nyckelinsikterna från vår analys. Rapporten ger dig kraften att gå från insikt till handling på rekordtid, med tydliga insikter och rekommendationer.

Vi hjälper bland annat

Resurser

Till dig som arbetar med kundinsikter, här kommer en rad olika resurser som kan hjälpa dig:

Cecilia Björk-Bang Melchior berättar om varför kundinsikter är viktiga i vår Podcast

Lyssna mer på kundupplevelsepodden.se

Vad Danji erbjuder

Danjis unika metod blandat med teknologiska lösningar för att analysera kundbeteende har gjort oss unika i Sverige. Vi har möjligheten att ge dig kundinsikter som ingen annan kan göra.

Kunder har idag tillgång till information på ett sätt som aldrig förr, från betygsättning och recensioner till kommentarer på sociala medier.

Det har aldrig varit så svårt att få överblick över vad som sägs var, eller varför. Danji ger dig kunskap och kontroll, genom insikter i hur folk pratar om dig i olika sociala kanaler och varför.

Danji’s analysteam är experter på att hitta mening i språk, inklusive det som sägs i sociala medier eller i dina fritextenkätsvar. Vi ger dig insikt i vad som sägs om din organisation online.

Social Listening

från 35,000 SEK*

🤖 Vårt script skrapar datan från källan där dina kunder befinner sig
👂 Vi lyssnar på vad kunderna säger och hur de beter sig online
✍️ Vi skriver ner de insikter som ger dig mest affärsnytta
📃 Du får en rapport med insikterna som kan delas internt
*priset är per månad och segment

Jag vill veta mer om social listening

Skicka gärna ett mail och berätta om dina utmaningar. Vi hjälper dig att använda din befintliga kunddata för att skapa värdeskapande insikter